Monday, March 06, 2006

Checklist IT, IT tools en digitale systemen Nederlands

Checklist voor het succesvol toepassen van IT als tool met de digitale systemen.
 1. Word IT als tool goed toegepast bij de digitale systemen in het bedrijf of de organisatie? Of ontstaan er meer problemen en werk ?
 2. Zijn de digitale systemen en IT toepassingen in het bedrijf of organisatie verouderd ?
 3. Kan het digitale systeem in een bedrijf of organisatie makkelijk verschillende soorten componenten en applicaties integreren ?
 4. Ook uit oudere digitale systemen.Zijn de digitale systemen, IT toepassingen en applicaties geintegreerd voor de medewerkers/kenniswerkers en klanten of is het een complexe chaos ?
 5. Zijn medewerkers en het management vertrouwd met de IT toepassingen. En is er zicht op de toekomstontwikkelingen.
 6. Is er een toekomstvisie over digitale systemen en hulpmiddelen die nodig zijn als zaken grotendeels via internet zullen worden gedaan ?
 7. Worden klantencontacten al onderhouden via internet en is er al visie over deze werkwijze wat betreft de ervaring van klanten ?
 8. Kunnen externe contacten al makkelijk en goed onderhouden worden door middel van internet ?
 9. Word het IT tool in een bedrijf of organisatie continu ontwikkeld en bijgehouden voor toekomstige situaties door de systeembeheerder.
 10. Komen bepaalde of belangrijke gegevens, afhankelijk van snelheid, snel en automatisch bij de juiste mensen. Bijvoorbeeld medewerkers en management.
 11. Word de informatiestroom in een bedrijf of organisatie automatisch verwerkt. Of besteden medewerkers er teveel tijd aan.
 12. Word er teveel tijd besteed aan het vergaren van informatie door medewerkers. Of word deze tijd besteed aan de analyse van gegevens.
 13. Worden de digitale systemen en IT tools al gebruikt voor kerntaken en competenties.
 14. Worden de taken die kunnen worden overgenomen door digitale systemen al toegepast met behulp van IT tools.
 15. Worden de taken hierdoor efficienter verdeeld ?
 16. Is er een digitale opslagplaats in de organisatie of het bedrijf waar alle kennis kan worden opgeslagen ?
 17. Worden belangrijke vragen over een bedrijf of organisatie goed noodzakelijk beantwoord door het IT digitale systeem ?
 18. Kan men door het IT systeem snel de verkoopgebieden analyseren.
 19. Word er door een bedrijf of organisatie in het geheel overgestapt op digitaal ? Of gedeeltelijk.
 20. En kan het digitale systeem makkelijk en flexibel kennismanagement, operationale activiteiten en handel integreren ?
 21. Kan met het digitale systeem overal in de wereld gewerkt worden ?
 22. Kan bijvoorbeeld door het combineren digitale systeem en de IT tools makkelijk een eerste oplossing voor bijvoorbeeld handel of een bedrijfsproces worden toegepast. En vervolgens stap voor stap verbeterd worden ?
 23. Kan er door alle medewerkers en het management belangrijke processen, handel en trends mee worden gevolgd?
 24. Kunnen diverse onafhankelijke kleine en grote processen makkelijk gekoppeld worden tot 1 groot proces? Maar ook hierdoor een efficient digitaal ITsysteem creeeren.
 25. Word de digitale informatie stroom in een bedrijf door het digitale systeem en met behulp van de IT tools zodanig gebruikt. Dat proces, taken en werkzaamheden hierdoor gesimplificeerd worden ?
 26. Of is er sprake van overbodige diverse toepassingen door teveel gebruik te maken van IT tools.
 27. Word er geld uitgegeven aan het onderhoud en draaien van digitale systemen en IT tools ?
 28. Is er een overzicht van de kosten en prijsvergelijkingen voor digitale systemen, applicaties, IT tools en eventuele alternatieve oplossingen ?
 29. Word er 1 kant en klaar (goedkoop) (makkelijk) commercieel pakket gekocht hiervoor ?
 30. Kan er bij het digitaal systeem makkelijk IT tools en applicaties worden toegepast en ontwikkeld ?
 31. Is er hierbij ook sprake van onafhankelijkheid van de componenten en het integreren van de IT tools en systemen ?
 32. Dus een efficient gebruik van component technologieen.
 33. Kan de systeembeheerder goed overweg met de verschillende internet technologieen ?


*BASED ON BILL GATES, BUSINESS AND THE SPEED OF THOUGHT
*GEBASEERD OP BILL GATES, ZAKENDOEN MET DE SNELHEID VAN EEN GEDACHTE

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker