Monday, March 06, 2006

Informatie technologie en kennismanagement

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ?Tegenwoordig is er sprake van het informatietijdperk. Het industriele tijdperk opvolgend. Het kenmerk van deze informatietijperk is de hoeveelheid en snelheid van de beschikbare informatie. Maar veel bedrijven werken nog vanuit het industriele tijdperk. En kunnen daardoor niet goed functioneren in het nieuwe tijdperk.


Er onstaan allerlei problemen zoals het tekort aan kennispersoneel. Deze problemen kom je wereldwijd tegen. Van de VS tot Europa. Het niet kunnen omgaan met veel en snelle informatie, snelle concurrentie en veranderende bedrijfsomstandigheden. Waarbij het lijkt of alleen grote samengevoegde bedrijven met een monopoliebeleid nog winst kunnen maken. Of zich staande kunnen houden.

Deze situatie is per land verschillend naar gelang de omstandigheden. In de VS zijn ze al jaren verder met de overgang naar het informatietijdperk. Door een logische samenloop van de feitelijke omstandigheden. Door het huidige internet is er veel en snel informatie verkrijgbaar. Maar er is tegelijkertijd een samenloop van een gelijktijdige ontwikkeling van digitale en ICT systemen. Met daarbij tools zoals informatietechnologie en kennismanagement. Hierbij word de informatietechnologie gebruikt als tool bij ook de digitale systemen van een bedrijf. Door de combinatie van informatietechnologie met digitale systemen en kennismanagement/marketing kan een bedrijf of organisatie een goede bedrijfsvoering en marketing realiseren. Daarbij kan per direct de feitelijke marketing gegevens worden geanalyseerd. Waarbij individuele marketing word bepaald en de nadruk word gelegd op klantenservice en dienstverlening.

Maar alleen door optimaal gebruik te maken van kennis van al het personeel. Waardoor het personeel niet meer fabrieksmatig hoeft te werken. Daarbij zelfs thuis kan werken. Een bedrijf of organisatie kan geheel of gedeeltelijk virtueel internationaal bestaan. Waarbij kantoren, luchtvervuiling, verbeterde levensomstandigheden en familieomstandigheden een logisch gevolg zijn. Wat betreft winst en kosten. Door het optimaal integreren van informatietechnologie met digitale systemen kan men veel besparen op onnodige en overbodige taken van personeel. En veel tijdswinst maken. Door het sneller kunnen leveren van producten. Sneller producten kunnen testen en aanpassen. Het sneller kunnen reageren op concurrentie en marktaandelen.

Winst maken door te besparen op kantoorruimte, papierwerk, bij andere administratieve werkzaamheden en overige gebieden. Daarbij voldoet men ook aan de ISO certificering. Door internationaal gebruik te maken van databases en datamining kan men op een efficiente manier altijd en op elke tijdstip marketinganalyses uitvoeren. In plaats van eens in de zoveel tijd. Of veel overbodig geld uitgeven aan reclamecampagnes en marketingonderzoeken. Door efficient gebruik te maken van kennis van al het personeel. Ook bij direct contact met klanten en zakelijke relaties kan men real-time marktonderzoeken bijhouden. Dit kan alleen gerealiseerd worden als een bedrijf of organisatie een nieuwe werkwijze toepast. Het hierarchisch opgebouwde systeem transformeren in moderniteit. Het is niet een kwestie van de juiste technologie maar meer van de cultuur. Daarbij zou de cultuurverandering moeten plaatsvinden in het hele bedrijf vanuit de top van een bedrijf. Het gaat met name om het kennisbeleid door kennismedewerkers. Waardoor de medewerkers tevredener en gemotiveerder worden. En men automatische tevredener klanten krijgt.

Meer informatie hierover is geschreven door Cynthia C. Froggatt. Hetgeen te vinden is op haar webiste. Veel grote bedrijven in de VS hebben interne onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe bedrijfsstrategieen. Linken en informatie hierover staat ook op deze website. Door middel van een uitgebreide checklist kunt u nagaan wat uw mogelijkheden zijn voor het toepassen van nieuwe bedrijfsstrategieen. Ook voor de al aanwezige digitale systemen in uw bedrijf.

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker