Monday, March 06, 2006

Nederlandse vertaling C.Froggatt worknaked.com

C.Froggatt, Work Naked: 8 belangrijke principles om maximaal te presteren in een virtuele werkplek.

Haar doelen voor het boek zijn simpel.

-Het aanmoedigen van zakelijke, business leiders om hun personeel de vrijheid te geven om te werken waar en op welke wijze ze het meest effectief zijn.

-Organisaties te helpen om vastgeroeste waarden, normen en hierarchieen te transformeren. Zodat maximale rendementen en profijten behaald kunnen worden. Door ook het toepassen van informatietechnologie. Omdat ze belangrijke en snelle grote aantoonbare voordelen aantonen. Andere bedrijven zoals Cisco Systems, IBM, Meril Lynch, American Express etc.. hebben al voordelen ondervonden van deze nieuwe werkwijze. Het bevordert het aantrekken en behouden van kennispersoneel, creeert betere dienstverlening en klantenservice, wereldwijde communicatie en teamwerk. Bevordert positieve personeelstevredenheid.


En vergroot marktaandelen en concurrentievoordelen. Andere organisaties kunnen leren van deze voorbeelden.Voor individuen brengt deze nieuwe werkwijze en vrijheid voordelen zoals creativiteit en tevredenheid, minder stress en een betere gezondheid en gezinsomstandigheden, en omgeving. In het algemeen draagt het bij aan verminderde luchtvervuiling en milieu. Er zijn minder sleutelkinderen. De vraag is als er zoveel voordelen zijn waarom werkt niet iedereen op deze manier ? Het concept is simpel maar de uitvoering niet. Vanwege de cultuurveranderingen.

Tijdens haar advies werkzaamheden is C. Froggatt veel situaties tegengekomen waarbij de nieuwe werkwijze van groot belang is geweest voor het oplossen van belangrijke bedrijfsproblemen. Vaak is ze ook tegenwerking en onwil hiervoor tegengekomen. Het loslaten van controle en vertrouwede opvattingen en werkwijzes. Maar een nieuwe werkwijze is van groot belang vanwege toekomstige ontwikkelingen in het informatietijdperk. Sommige bedrijven hebben de nieuwe werkwijze toegepast zonder rekening te houden met de cultuurproblemen. Waarbij de kans op mislukken groot was. Daarom is het van belang om te realiseren dat cultuurverandering van groot belang is.

Toewijding: Froggatt consulting zal een blijvende positieve impact continueren voor werkers, bedrijven, families en organisaties. Door het uitdragen van mobiele werkstrategieen die mensen de vrijheid geven om slimme keuzes te maken voor hun werk en levenstijl.

© C. Froggatt, 2001 Excerpted from Work Naked: Eight Essential Principles for Peak Performance in the Virtual Workplace (Wiley, 2001)

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker