Monday, March 06, 2006

Nederlandse vrije vertaling van 8 Essentiele Principles van C. Froggatt

Nederlandse vrije vertaling van 8 essentiele principes om maximaal te presteren in de virtuele werkomgeving

Als je je medewerkers niet de vrijheid geeft om mobiel en virtueel te werken dan hou je de rendementen en resultaten van een bedrijf tegen.

Als je de medewerkers laat werken zodat ze de gelegenheid krijgen om maximaal te presteren dan zal snel de waarde hiervan duidelijk worden voor het bedrijf.
1) Als men het INITIATIEF neemt om nieuwe werkstrategieen te onderzoeken dan versnelt men het aanpassen van het bedrijf in de nieuwe informatie economie.

2) Als men de medewerkers VERTROUWD om onzichtbaar te werken, dan zullen ze meer oprecht toegewijd zijn, meer produktief en tevreden.

3) Als men het PLEZIER bevordert in een werkomgeving. Dan voorkom je stress en burn out en uitval van personeel. En haalt men het maximale rendement uit het bedrijf.

4) Als men INDIVIDUALITEIT respecteerd, dan stimuleer je creativiteit, zelf management en individuele bijdrages ook in groepsverbanden en bij virtuele teams.

5) Als men de nadruk legt op GELIJKHEID in plaats van hierarchie en status symbolen, dan heft men de grenzen op voor effectieve communicatie en voorkomt men verspilling van tijd en kosten.

6) Als men open en eerlijke DIALOOG stimuleert dan zal de werkkrachtwereldwijd beter kunnen werken door dat iedereen beter is geinformeerd en toegang heeft tot informatie en hierdoor ook beter kunnen samenwerken.

7) Als men zorgt voor een wereldwijde bereikbaarheid en NETWERKEN van iedereen die bij het bedrijf betrokken is dan worden zakelijke relaties versterkt, langdurige relaties gecreert. Evenals het vermogen om kennispersoneel aan te trekken en vast te houden.

8) Als men gelegenheid geeft voor verschillende WERKPLEK OPTIES, dan zullen medewerkers hun tijd beter en effectiever besteden en betere bijdragen kunnen leveren individueel en in groepsverbanden, teams.


De vrijheid om waar en wanneer te werken wanneer we dat willen moet net zo’n integraal onderdeel van de kennissector zijn zoals verplichte werkuren en centrale werkplekken dat waren in het industriele tijdperk.

Bovengenoemde 8 regels zullen in het geheel geintegreerd moeten worden in de bedrijfscultuur van een onderneming. Er is ook een sterke relatie tussen de regels onderling. Er kan geen sprake zijn van een echte dialoog als er word vasthouden aan traditionele statussymbolen , hierarchische structuren en ouderwetse beleidsvormen. Daarbij is goede communicatie van groot belang. Individualiteit heeft meer waarde met een goede bereikbaarheid. Op alle locaties en werkplekken wereldwijd. Vertrouwen heeft minder invloed zonder plezier. En kwaliteit word niet zichtbaar zonder verandering. De beschrijving van verschillende bedrijven toont aan dat er meteen een cultuur verandering zal moeten plaatsvinden. Gedirigeerd vanuit de top van het bedrijf. Bedrijven met een traditionele cultuur maar die open staan voor veranderingen hebben een grote kans van slagen. Omdat deze bedrijven gekenmerkt worden door een sterk leiderschap, actieve participatie van alle betrokkenen en een grote inzet om verder te blijven ontwikkelen. Wie leiding geeft aan veranderingen moet enthousiast zijn over virtuele teams, mobiel werken. Maar een voorstander zijn is niet genoeg, een goed voorbeeld is belangrijker.Voor een transformatieproces is het van belang dat de mensen erbij betrokken is, zodat ze mede bepalen wat de problemen zijn en oplossingen kunnen creeren en bedenken. Zo komen er betere oplossingen en de betrokkenheid is dan ook veel groter.

Cultuur werkstijlen en technologie zijn voortdurend in beweging. Daarom moet een goed systeem altijd worden gecontroleerd en de kans krijgen zicht te ontwikkelen. Met behulp van onderzoek en andere bedrijfsvoorbeelden. Die uitvoerig vermeld staan in het boek Work Naked van C. Froggatt.


© C. Froggatt, 2001 Excerpted from Work Naked: Eight Essential Principles for Peak Performance in the Virtual Workplace (Wiley, 2001)

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker