Tuesday, March 07, 2006

Kennis Management Kennis Marketing

Kennis Management en Kennis Marketing.

Door internet en digitale systemen zal de informatiestroom zich blijven veranderen en ontwikkelen. Tegenwoordig is er al sprake van een real -time informatie stroom.


In een bedrijf of organisatie is het meeste werk, informatiewerk. De meeste managers, top of lager hebben veel gegevens nodig. Maar de informatiestroom verschilt meestal nog per positie. Door een goed gebruik van een informatiestroom kan men efficient vergaderen. En beschikken over marketinganalyses, produktoplossingen in plaats van bijvoorbeeld tijdelijke produktverslagen.Marketing uitvoeren met behulp van marketingfeiten door gebruik te maken van informatiestromen, werkt efficienter dan experimenteren en niet onderbouwde risico's nemen. Om succesvol grote en kleine risico's te kunnen nemen is ondersteuning van digitale informatie en informatiestromen van groot belang. Om ook produkt en marktdoorbraken te bereiken.

Informatie is voor iedereen makkelijk te krijgen tegenwoordig. Zakelijk en niet zakelijk. De rol van medewerkers, verkoopleiders en zakelijke managers word verbreed en veranderd door gebruik te maken van informatiestromen en marketingfeiten. Door het combineren van de juiste medewerkers met juiste informatie kan een bedrijf of organisatie zich ontwikkelen, strategische kansen uitvoeren en beter concurreren. De marktaandelen en nieuwe markten onderzoeken. Door bijvoorbeeld het integreren van verkoopgegevens met medewerkers, partners. En het oplossen van problemen tijdens het samenwerken met distributeurs, handelaren en partners. Zelfbedieningssystemen door middel van internet zal steeds meer worden toegepast. Voor transacties tussen bedrijven, consumenten en organisaties. Waardoor de rol van tussenpersonen veranderd of verdwijnt.

De rol en de belangrijkheid van klantenservice en dienstverlening zal de concurrentiepositie grotendeels kunnen gaan bepalen. Evenals de snelheid van transacties. En ook de transactiekosten. Waardoor de bedrijfsprocessen continu zullen moeten worden aangepast. Omdat de klantenbehoeften en concurrentie sneller continu zal blijven veranderen. Bedrijven die zich onderscheiden door een laag prijsbeleid zullen nieuwe strategieen moeten bepalen. Met eventueel een uitgebreide dienstverlening. Bij bedrijven die gericht zijn op dienstverlening zal de bedrijfsstrategie bepaalt kunnen worden door de digitale informatiestromen en informatievoorzieningen en de analyses hiervan. Om ook de klantenservice te bepalen en relaties te beheren. Daarbij is het verzamelen van gegevens overbodig geworden.

Bij interacties met klanten door middel van internet zal mond op mond reclame voor een bedrijf of organisatie een grote rol gaan spelen. Met een goede website kan men geindividualiseerde dienstverlening en klantenservice creeren. Waardoor verkoopmedewerkers uitgebreide adviezen kunnen gaan geven. Pc's, internetaansluitingen etc. zullen steeds goedkoper worden waardoor het gedrag van consumenten online gaat veranderen. Bijvoorbeeld voor transacties. Waarbij de consument de rol van bedrijven hierbij gaat bepalen. Zoals ook bijvoorbeeld bij narrowcasting, webcasting, tv en internet reclame.

Tegenwoordig is het van belang om rekening te houden met de overgang van massareclame tot gericht en ook individueel adverteren. De snelheid voor marketing zal steeds toenemen. Bij produkten of voor informatieprodukten. Hetgeen belangrijker word voor de concurrentiepositie. Het snelheidsprobleem is geen technisch probleem. Omdat tegenwoordig alle technische ICT middelen, It-tools hiervoor ruim verkrijgbaar zijn. Het is meer een (bedrijfs) cultuurprobleem. Door het realiseren en herkennen van het snelheidsprobleem. Maar ook een efficiente bedrijfsvoering hierbij met betrekking van alle medewerkers.

De snelheid van reageren door een bedrijf bij onvoorziene omstandigheden, negatief en positief is belangrijk voor het concurentievermogen. Daarbij kunnen de medewerkers van toegevoegde waarde zijn. Omdat de medewerkers kunnen oordelen over bijvoorbeeld trends, produkten. Waarbij het eigen initiatief, en verantwoordelijkheid door een discussie word bevordert.

Algemene directeuren en managers hebben als strategische taak het bijhouden van slecht nieuws en het bepalen van de bedrijfsvoering hierbij. Ook met betrekking tot de medewerkers. Het is bijvoorbeeld in een oud en strakke bedrijfshierarchie onwaarschijnlijk dat een medewerker slecht nieuws aangeeft met oplossingen. Men kan slecht nieuws en reacties van ontevreden klanten gebruiken voor onder andere belangrijke produktontwikkeling en overige verbeteringen. Daarbij kunnen klanten aangeven wat er veranderd moet worden aan produkten. Of wat hun wensen zijn.

*Gebaseerd op Bill Gates, Zakendoen met de snelheid van een gedachte
Based on Bill Gates, Business and the speed of thoughts.

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker