Saturday, April 15, 2006

Sidebar Fixed

Volgens mij is de sidebar in alle browsers nu in orde. Dankzij www.handleidinghtml.nl en creatief programmeren Mail SVP als het niet zo is .


I think the sidebar is fixed in all browsers. Thanks to dutch www.handleidinghtml. nl ( best webguide for HTML) Please mail if not.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Wednesday, April 12, 2006

Bugs Blogger Sidebar

Vanwege een Bug in Blogger gaat de sidebar in verschillende Browsers naar beneden onder de posts. Volgens mij is er niets aan te doen met HTML, position, fixed, relative, float etc.. De Blogs gaat binnenkort naar een andere provider en word gefinished. Alle tips zijn altijd welkom per mail: Atlasfawksinternational@hotmail.com


Because of a Bug in Blogger, the sidebar moves to the bottem of the posts. Probably nothing can be done about it with HTML, position, fixed, relative, float etc.. But the Blogs are going to different providers and completed. All tips are welcome by mail: Atlasfawksinternational@hotmail.com

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Monday, April 03, 2006

Financieel Dagblad

Innovatienetwerken

Het innovatieproces is zo complex geworden,
dat veel bedrijven innovatienetwerken opzetten
om tot nieuwe ideeen en inzichten te komen.
Welke soorten netwerken zijn er, hoe kunnen
ze worden vormgegeven en waarom zijn ze nodig ?

Bron: Financieel Dagblad. 6-2-2006

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.inseadinnovasia.com

INSEAD Professor Philip Anderson,
Department of Entrepreneurship
"There is absolutely
no doubt that there will be a significant
wave of innovation emerging from across
Asia in the coming years. There are
tens of thousands of engineers and scientists
pouring out of Asia's best graduate schools
every year. Add to that the talent flowing back
into Asia after absorbing innovation know-how
abroad. Everyone currently thinks of China
and India as simply low cost production centres.
But only a few regions can be the lowest
cost producers, so every other region had
better innovate or die."
Henry Chesbrough, Harvard Business School"Useful knowledge these days is widely diffused. No-one has a monopoly on knowledge ... it makes sense to orient your innovation efforts to accessing, building upon and integrating that external knowledge into useful products and services."
Paul Polman, Procter & Gamble President Western Europe, "Innovation is now coming from everywhere. P&G has 8,000 researchers, but there are over 1 million global technologies and sciences that P&G practices… We needed to better tap into these resources."
Wall Street Journal"As the hub of global manufacturing migrates steadily toward low-wage regions, particularly Asia, more innovation in new products, processes and technologies is likely to follow," says Deloitte Consulting.


BusinessWeek"A new R&D model is emerging, dubbed open innovation. Companies of all sizes are ... casting wide research nets, snapping up work at diverse corporate, government, and academic labs."
Wall Street Journal"While companies often outsource jobs for lower wages, many are also going to China, India and other emerging economies for brain power and product ideas. The trend raises the specter of stiffening global competition involving innovation as well as cost."

Bron: http://www.inseadinnovasia.com/inseadinnovasia/viewsinnov.htm

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.sustainableinnovation.org

Corporate Sustainability Management
Corporate shareholders and others affected
by commerce around the world are increasingly
calling for businesses to be more accountable
for their social and environmental behaviors.
Thus, the sustainability of a company is now

often expressed in terms of its social and environmental impacts, and the extent to which it manages to avoid doing damage on either front. This is arguably what the new field of Corporate Social Responsibility, or CSR, is all about, at least insofar as the social side of the issue is concerned.


Bron: http://www.sustainableinnovation.org/

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.kwork.org

Knowledge work and knowledge management
are inseparable. At the Association of
Knowledgework, people from every specialty
cross professional, geographic, cultural,
economic and hierarchical barriers to learn
together. Not just another website, this is
a virtual home for those who work with this
stuff called knowledge.

Bron: www.kwork.org

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.macroinnovation.com

Knowledge management has clearly evolved
into two distinct schools or generations
of practice. The first school (first-generation KM)
is largely supply-side in its orientation.
It seeks only to enhance the supply of existing
knowledge to people who need it. Second-generation
KM adds to this a demand-side focus, which seeks
also to enhance the production of new knowledge
in response to the demand for it.Second-generation KM is therefore more balanced and complete insofar as it addresses the whole life cycle of knowledge production and integration, not just knowledge sharing (a form of integration).


Bron: http://www.macroinnovation.com/nkm.htm

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.mensenkwaliteit.nl

Wat is Mensiteit®? We bedoelen hiermee
het vermogen van mensen om kwaliteit te
leveren. Goed opgeleide, getrainde en
gemotiveerde mensen kunnen bergen verzetten
en maken van een gewone organisatie een
excellente onderneming. Zij zijn het verschil
tussen succes en falen.


Als u het daarmee eens bent, had u het congres ‘Mens & Kwaliteit: Mensiteit®’ niet mogen missen!Dit keer geen congres dat geld moet opleveren of klanten moet binnenhalen, maar een congres dat helpt de bron aan te boren die voor uw organisatie het verschil kan betekenen tussen succes en falen. Een congres dat u wijst op het belang van en het omgaan met Mensiteit®, waarbij de rol van de mens in het streven naar kwaliteit centraal staat.Een mensgerichte kwaliteitsbenadering dus, vanuit de handen, vanuit het hoofd, vanuit de ziel én vanuit het hart!
Bron: http://www.mensenkwaliteit.nl/thema/index.html

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.ibisuva.nl

Lean Six Sigma
Kwaliteitsverbetering en Lean Six
SigmaNadat in de VS het Six Sigma programma
furore heeft gemaakt, voeren steeds meer
Europese bedrijven dit programma in. Een
organisatie die Six Sigma invoert, kiest
ervoor om systematisch mogelijkheden te
onderzoeken voor kwaliteitsverbetering,
kostenbesparing en doorlooptijdreductie.
Dit vergt een grote investering in middelen
en tijd, maar deze kosten zijn klein vergeleken
met de enorme kosten van stagnatie en uitval,
die agressief met dit programma worden aangepakt

http://www.ibisuva.nl/nl/index.htm

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.trends-in-ict.nl

Persoonlijk contact met klanten verdwijnt
door e-mail. Werknemers in randstad gebruiken
ICT-probleem vaker als smoes

ROTTERDAM 29-03-2006
Werknemers e-mailen meer en bellen steeds
minder. De afgelopen vijf jaar is bijna
80 procent van de werknemers meer gaan e-mailen.
Het contact met de klant verloopt ook steeds vaker
per e-mail. Contact met collega’s verloopt
voornamelijk via e-mail.


Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Uit het onderzoek blijkt verder dat problemen met internet, e-mail of de computer vaak als smoes worden gebruikt als bepaald werk niet af is. Werknemers in de randstad gebruiken ICT-problemen vaker als smoes dan niet-randstedelingen (27 procent versus 13 procent).
Bron: http://www.trends-in-ict.nl/

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.socialeinnovatie.com

Oeso onderwijsrapport waarschuwt voor kenniskloof
Landen die fors en structureel investeren in onderwijs,
profiteren daar economisch en sociaal van. Dat stelt Andreas
Schleicher, onderzoeksdeskundige bij het Directoraat
Onderwijs van de Oeso.

http://www.socialeinnovatie.com/onderwerpen/
socialeinnovatie/onderzoeken.asp?navid=6

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.outsourcing.com

Top Five Rules of Doing Business in China
Be Flexible and Maintain Diversity of Sourcing China is a great place to source consumer prThe oducts, but there are still plenty of risks. Occasionally, manufacturers go bankrupt, which will create tremendous disruption if you're doing business with them. Continue reading...

Bron : http://www.outsourcing.com/china_trends/index.html

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.kwaliteit-in-bedrijf.nl

NIEUW: Gratis een acht pagina's tellend ManagementDossierDe uitgeverij van 'Kwaliteit in Bedrijf' heeft na overname van het tijdschrift 'Specifiek' besloten het daarin opgenomen en hoog gewaardeerde ManagementDossier tot vast onderdeel van het tijdschrift 'Kwaliteit in Bedrijf' te maken. In dit nummer treft u de eerste aflevering van deze vernieuwde versie van ManagementDossier aan. Het onderwerp dat dit keer behandeld wordt, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet alleen wordt een stappenplan gegeven en stap voor stap doorlopen, maar ook wordt een antwoord aangereikt op tal van vragen rond dit onderwerp: Waarom zou ik werk maken van MVO? Zijn er argumenten tegen MVO? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende manieren van verslaglegging voor MVO? Is er een ISO-richtlijn voor MVO? Maar eveneens worden u websites, literatuur en tal van tips en adviezen gegeven in deze eerste aflevering van ManagementDossier.Bron :http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.kluwermanagement.nl

De kunst om veranderingsinitiatieven stand te laten houden
Michael A. Roberto en Lynne C. Levesque

De zaden van effectieve verandering moeten worden geplant door procedurele en gedragsveranderingen in een organisatie te verankeren lang voordat het veranderingsinitiatief wordt gelanceerd.

Bron: www.kluwermanagement.nl

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.kluwermanagement.nl

Vraagsturing: de professional aan zet
Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de wijze waarop organisaties professionals sturen en plannen kan beïnvloeden. Kernbegrip is vraagsturing. Met een casus uit de gezondheidszorg wordt de ontwikkeling naar vraagsturing en de veranderende rol van professionals met behulp van internettechnologie in de praktijk geïllustreerd.

Bron : www.kluwermanagement.nl

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.euroforum.nl

Bijblijven in uw vakgebied? Dan bent u bij Euroforum aan het juiste adres. Met jaarlijks ruim 400 actuele en hoog gewaarde congressen, studiedagen, cursussen en nieuwsbrieven blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bron: euroforum.nl

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.ikmagazine.nl

Smart Mix: 100 miljoen euro voor toepasbaar onderzoek
28 maart 2006 – Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties moeten profiteren van beschikbare kennis in ons land. Excellent onderzoek en ontwikkeling, meer maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek en meer innovatieve producten, processen en diensten. Dat is het doel van de zogenoemde Smart Mix, een nieuw subsidieprogramma met een jaarlijks budget van 100 miljoen euro dat gisteren door de ministers Brinkhorst (EZ) en Van der Hoeven (OCW) in de Staatscourant is gepubliceerd. Dit gezamenlijke programma van de ministeries van EZ en OCW zal als breekijzer fungeren om gebruikers van kennis met kennisinstellingen te laten samenwerken. Lees verder. . .

Bron: Ikmagazine.nl

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Monday, March 27, 2006

www.kmmagazine.com

Bron: http://www.kmmagazine.com/xq/asp/sid.7C42661F-083F-11D7-9D3E-00508B44AB3A/articleid.F9BB676F-8137-4C0B-AC74-30A3CAC21271/
qx/mediainfo.asp


Inside Knowledge is written for an international audience of strategically focused information-management professionals. It is read and respected as an unbiased insight into how to successfully implement and manage collaborative, information and knowledge-management strategies.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.knowthis.com

Bron: www.knowthis.com

Vele nieuws en artikelen over onder andere knowledgemanagement
"... and we want to stress this, you should never rely on one source for making definitive statements about a market! Whether you are looking for sales forecasts for a new product or competitor’s market share, always try to find multiple sources."

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.xml.coverpages.org

Bron: http://xml.coverpages.org/adXML.html


adXML.org: XML for Advertising

[October 16, 2000] "adXML.org is an international, open standard organization, which is defining an advertising XML schema for both on-line and off-line media. adXML was originally conceived and developed by Mediaplex, Inc. as part of the infrastructure to automate the on-line advertising market. adXML now is being expanded to address all advertising modalities and is gathering industry backing as an open international standard."

[February 24, 2000] adXML.org "is an international, open standards organization, aiming to define an advertising XML schema for both on-line and off-line media."

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.ebxml.eu.org

Bron: http://www.ebxml.eu.org/Dutch/
Migratin_From_Edi.htm


Overstap van EDI naar ebXML

Deze sectie bevat een CEN workshop agreement (CWA) over hulp bij de overstap van UN/CEFACT messages naar XML oplossingen dat is opgesteld door eBES/T8 groep. Dit is de hulp aan EDI gebruikers die willen overstappen van UN/EDIFACT naar XML oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de vooruitgang van de ebXML specificaties.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.automatiseringgids.nl

Bron: http://automatiseringgids.sdu.nl/ag/
nieuws/zoeken.jsp?fulltxt=
xml&soort_publicatie=&date_from=&date_to=&submitted=true&sort=
&orgtxt=xml&orgsoort_publicatie=&orgdate_from=
&orgdate_to=&orgsort=&startrow=26Evolutie
Het mag duidelijk zijn. Er zijn twee ontwikkelingen gaande. De grote organisaties zien steeds meer de voordelen van elektronische berichtenuitwisseling en leggen hun EDI-communicatie nu ook op aan hun kleinere leveranciers. Deze leveranciers dreigen tussen wal en schip te vallen. De investering in het starre EDI is fors, maar als ze niet investeren dreigen ze een grote klant kwijt te raken. De kleinere organisaties hebben echter met internet, XML en Xades een nieuwe technologie in handen die het mogelijk maakt om zowel met elkaar als met grote klanten te communiceren.
Ergens in de tijd komen deze twee ontwikkelingen elkaar tegen. En dan is het de vraag welke van de twee ontwikkelingen het sterkst is. Al met al is er een stevige evolutie in elektronische gegevensuitwisseling gaande. Maar nog geen revolutie. Of dat het geval is weten we pas over een paar jaar.

Automatiseringsgids 04/08/2005

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.computable.nl

Bron: http://www.computable.nl/]
artikels/archief0/d41ag003.htm


Opkomst en ondergang van een acroniemWildgroei in XML-vocabulaires schreeuwt om afstemming

Elektronisch zakendoen begint op stoom te komen. Digitale marktplaatsen zijn er inmiddels in overvloed, zowel van bedrijf naar consument als tussen bedrijven onderling. XML is een van de technologieën die deze bloei mogelijk maakt. XML is echter alleen een standaard voor de structuur van documenten, over de inhoud zegt zij zelf niets. Daarom ontstaan er nu overal XML-vocabulaires voor e-handel. Het afgelopen half jaar is dit aantal zelfs verdubbeld tot 251. Een consultant beschrijft de ontwikkelingen en waarschuwt Nederland voor een achterstand.

MARC DE GRAAUW

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

www.ecp.nl

Bron: http://www.ecp.nl/
dossieritem.php?dossier_id=13

Dossier ebXML

ebXML – electronic business XML

Wereldwijd worden al jarenlang berichten op elektronische wijze uitgewisseld ten behoeve van zakelijke transacties. EDI was het sleutelwoord en op mondiaal niveau beseften de toepassende sectoren (gezondheidszorg, transport, douane, handel, financiële wereld, etc.) dat afstemming / standaardisatie een noodzaak is om een gestroomlijnde uitwisseling mogelijk te maken. Met de introductie van internet en de opkomst van XML zagen bedrijfsleven en overheid mogelijkheden en gevaren op zich afkomen.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

accountancynieuws.nl

Bron:http://content.hartman-communicatie.nl/Rubrieken/Nieuws/2006/2/
XBRL_leidt_niet_tot_lastenverlichting_voor_mkb.html


10.02.06
XBRL leidt niet tot lastenverlichting voor mkb


Bron: Accountancy Nieuws

De standaard XBRL leidt niet tot een verlichting van de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De XBRL-standaard is wel een goed middel voor veel grote bedrijven en instanties. XBRL is volgens de overheid het middel om de lasten van ondernemers met 25% te verlichten.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Thursday, March 16, 2006

www.admanager.nl

DIMO & Marktplaats samen in huizenDIMO.nl en Marktplaats.nl kondigen vandaag een samenwerkingsverband aan. lees verder

Vacaturesite JobTrack.nl gaat in films. lees verderTam Tam realiseert nieuwe website De Hypotheker. lees verder

Online datingservice trekt de stekker eruit. lees verder

Jaguar personeel up-to-date door Netpresenter. lees verder

Spectaculaire groei vacatures in februari. lees verder

Marloes Wardenier
COLUMN: Ongegeneerd gluren lees verder


Headlines afgelopen week
Advertentieexploitatie IEX naar Webads
Bijna 40.000 downloads van single Idols-winnaar
FIFA laat eisen webgebruik WK-foto's vallen
Microsoft takes on Yahoo, Google for Web ad dollars
Meetup Receives Investment from eBayEccky campagne verkeerd gepland?
Dutch Bloggie Geenstijl te koop op Speurders.nl
Sargasso grote winnaar Dutch Bloggies 2006
Ebase.nl gestopt?
KPN wil betaling voor transport internetdata

E-mail marketing nieuws
Trojaans paard met kinderporno
Heliview: e-mail gebruik is bedrijfskritischer dan ooit
Firm to pay $1.1M to settle e-mail case
Wegener DM maakt segmenteren op voornaam mogelijk
Oberon wordt ISV voor MSN bots

Searchengine marketing nieuws
Google wants to sell online access to books
Google buys Web-based word processor Writely
Controle voor het op vakantie gaan
Google agrees to pay $90 mln in "click fraud" suit
Bètaversie zoekmachine Ask.com Nederland nu beschikbaar

Mobile-Marketing.nl
60% WiFi-netwerken onbeschermd
Twee nieuwe leden voor Raad van Bestuur KPN
Soccer World Cup not likely to kick start mobile
TVNokia CEO sees US market as trendsetter
Samsung prepares move into cheap phones

Affiliate marketing
zanox krijgt platina "European Seal of Excellence" toegekend
New standards for website access
Omzet Kelkoo Nederland stijgt 88 procent in Q4
Top 10 meest gemaakte fouten bij Nederlandse websites
Internet het beste medium volgens jongeren

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Nieuws

Nieuws en meer......
Compleet TV aanbod van Tele 2 voor 39,90
Belgacom, Telenet en VRT in project mobiele TV
Eerste twijfels over mobiele TV
Kanal Z wordt breder - Z:News
Prime ook digitaal op Interkabel?
TCM en Boomerang in Zeeland
Publieke Omroep met jongerenkanaalAgenda
Hotspot Event 2006
Crossmedia Café
Kabel in de 21e Eeuw
Seminar IPTV
TINE


Spreekbeurt
Digital home op de CeBIT

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Het nieuws op www.bellen.com

Datum
Onderwerp
Gelezen
Reacties
3/14/2006
Tele2 is KPN voor met internettelevisie
1014
6
3/14/2006
UPC verhoogt snelheid en schaft datalimiet af
671
3
3/8/2006
Klachten over loze 0900-nummers
1046
3
3/6/2006
Belangstelling internetbellen overweldigend
3651
5
3/3/2006
Tele2 en KPN ruziën over voicemail
2349
11
3/2/2006
KPN versnelt uitrol mobiel internet
1567
2
2/26/2006
Consumentenbond: iedereen vrij mobiel surfen
2103
0
2/26/2006
WK voetbal te zien op Vodafone mobieltjes
497
0

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Laatste nieuws op www.webwereld.nl

donderdag, 16 maart
11:30
ICANN wil test met internationale domeinnamen
11:22
Adobe dicht Flash-lek
11:09
Bill Gates kritiseert 100-dollar-pc voor arme landen
11:07
Ernst & Young is weer een laptop kwijt
11:02
Goedkopere PSP van Sony in aantocht
10:47
Amerikanen halen kinderpornonetwerk uit de lucht
10:16
Milosevic-virus belooft waarheid achter overlijden
09:47
Microsoft zet met Live aanval in op Google en Skype
09:08
Betalen voor spellingsupdates oude versies Office
07:57
Premier Tony Blair gaat chatten met kiezers

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Meest gelezen www.webwereld.nl

Meest gelezen (afgelopen 72 uur):

Compleet televisieaanbod via adsl2-netwerk...
Anti-Microsoft-video blijkt afkomstig van...
'Windows Vista in november verkrijgbaar'
Gratis zoekmachine voor verdachte...
Man moet Idols-domeinen Floortje en Ellen...
Meeste reacties (afgelopen 72 uur):
43 reacties Compleet televisieaanbod via...35 reacties
'Windows Vista in november verkrijgbaar'32 reacties
Bioscopen VS willen gsm blokkeren
30 reacties Nieuw Trojaans paard installeert...
28 reacties Brein haalt torrent-site Dutchnova...
Meer statistieken »

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Tuesday, March 14, 2006

Gil Gordons boek over persoonlijke vrijheid, mobiele telefoons en virtueel werken

Gil Gordons boek Turn it off, vrije nederlandse vertaling

De ultieme goed nieuws slecht nieuws situatie.

Het goede nieuws over de tegenwoordige technologie -mobiele telefoons, laptops, etc..- is dat de meeste mensen overal en altijd kunnen werken. Het slechte nieuws is dat veel van deze mensen dan eindigen door altijd en overal aan het werk te zijn. Dezelfde middelen die zorgen voor vrijheid, vooral voor kantoorgrenzen. Kunnen hun binden aan het kantoor op manieren die men niet verwacht zou hebben. En met consequenties dat zij, de medewerkers en klanten, zelden verwachten. Al deze hardware-en de software en telecommunicatie voorzieningen die erbij horen, heeft voor de eerste keer in de geschiedenis bezigheden op een vaste plaats kunnen scheiden. Hedendaagse kenniswerkers hoeven niet meer op kantoor te zijn of kantoorwerk te doen. Het kantoor is ongekend mobieler dan ooit. Daarbij is het kantoor de pc, fax en een ruimte in huis/thuis geworden. Maar thuis is dan niet langer meer een plek om bij te komen van het werk. We winnen en verliezen. Door het kantoor mobieler te maken hebben we mobiliteit en flexibiliteit gewonnen. Maar in dit proces ook de scheiding tussen werk en niet werk de doordeweekse tijdsgedeeltes verloren. Dit veroorzaakt een onbalans die al voor velen hiervoor fragiel was. Zelfs bij de langverwachte, broodnodige en vaak uitgestelde vakantie geeft geen rust meer. Vanwege de laptop, e-mail en voicemail checking. Kort samengevat, sommige mensen komen nooit los van het werk. Hoewel de onophoudelijke werkdag zorgt voor een goede klantenservice, dienstverlening en omgaan met leidinggevenden. Moet er een kostbare prijs betaald worden. Als men nooit unplugged dan heeft men nooit rust, komt men los van de eisen van het werk en heeft men een kans om zich te focussen op andere aspecten van het leven. Ook tijdens vakanties. Daardoor komt men niet meer uitgerust en fris op kantoor. Klaar om er tegen aan te gaan. Met nieuwe energieën en frisse perspectieven.


Herkenning van het probleem is de eerste stap.

Langzaam word deze problematiek erkend en herkend. De New York Times heeft dat aangegeven “ Na een decade van verantwoordelijkheid nemen voor een goede bedrijfsvoering. Begint het breken van Amerikaanse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Hewlett and Packard". Die zich zorgen zijn gaan maken over de gevolgen van deze bedrijfsvoering. Omdat er gebrek aan creativiteit ontstaat en zelfs burn-outs. Vanwege oververmoeide medewerkers. Dit word zelfs gezien als het belangrijkste onderwerp bij Human Resources. Tegenwoordig helpen Amerikaanse bedrijven hun medewerkers om balans te brengen tussen werk en hun persoonlijke leven, flexibele uren, telecommunicatie en voorzieningen. Waarbij nieuwe programma’s meer doen dan zorgen voor gemak. Zoals zorgen voor erkenning van het fundamentele tijdsprobleem en herkenning van wat het werk vraagt van iemand en hoe men dan nog een persoonlijk leven heeft. De technologie die zou moeten zorgen voor meer vrijheid veroorzaakt het tegenovergestelde. Het trekt de banden aan.

Voor dit probleem is zelfs aandacht besteed door de federale regering van de VS. De secretaris van werk, Alexis Herman heeft dit onderwerp behandeld in het rapport: toekomstwerk, Trends, Uitdagingen voor het werken in de 21ste eeuw op Labor Day in 1999. Samenvatting van dit rapport. "Technologie: het virtuele kantoor sluit nooit. Door e-mail, laptops en mobiele telefoons. Werk is niet langer meer gebonden aan 1 plek. Daardoor word er vaak misbruik van gemaakt bij werknemers omdat er tussen werktijden door word gewerkt. We moeten ervoor zorgen dat werkers technologie gebruiken en niet andersom".

Waarom dit boek helpt ?

Dit is een boek over het herwinnen van controle. En om eindelijk het evenwicht te vinden tussen de echte eisen van het werk en het persoonlijk leven. Het boek is geen neo-Luditte, anti technologie manifest. Het probleem is niet de technologie. Maar onze persoonlijke grenzen en het omgaan daarmee. He thema is om inzicht in deze problematiek te krijgen, oplossingen te geven. Vooral voor persoonlijke privacy en de scheiding tussen werk en persoonlijk leven. Sommige lezers zullen ontdekken dat ze dan minder werken. Gemeten naar het aantal uren op de pc en telefonerend. Het echte doel is om hen te helpen beter te werken. En eilanden van rust te creeeren voor dagen in de week. Zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van kantoor met meer energie en zin.

Zie de website: http://www.turnitoff.com/ voor uitgebreide informatie over het boek en linken.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

5 redenen voor kennismanagement en IT/5 reasons for knowledgemanagement and IT

1. Vermindering kosten, snel winst

2. Vermindering werk, meer rendement

3. Verbetering Netwerk en klantencontacten, meer verkopen

4. Verbetering marktaandeel en concurrentiepositie, in plaats van elke dag stap terug

5. Altijd bedrijfs -continuiteit en voortbestaan


1. Reduce costs, fast profits

2. Reduce work, better results

3. Improve Network and customer sales, more sales

4. Improve market position and competition, no more steps back

5. Always company-continuity and security

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Tuesday, March 07, 2006

Make fast profits and reduce costs ?

MAKE FAST PROFITS AND REDUCE COSTS ?


It can be done, fast, easy, practical by applying the latest marketingstrategys.

These marketingstrategys are based on knowledge and IT tools. For example. The knowledge of employees can provide information about trends and produkts. Hold clients instead of losing them. Direkt Marketing can be developped for more effects and less costs. Marketing analyses can be developped intern instead of delivered by extern offices.
Applying IT Tools can reduce costs. Because of saving time and money. Useless work can be transformed by digital solutions. For example the old fashion paperwork and produktionprocesses. Working virtual provide possibillities to work global, realise import and export. Enlarge competition and markets. But also save officespace. Because of working with distance. It solves also the (knowledge) employment problems.
Profits, reduce of costs, can be visible quickly. Check out other company's and company research. At this website there is a lot of information and checklists.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Snel winst maken ?

SNEL VEEL WINST MAKEN EN LAGERE KOSTEN ?


Door gebruik te maken van bepaalde en huidige marketingstrategieen is dit makkelijk, snel en praktisch te realiseren. Deze marketingstrategieen gaan uit van kennis en daarbij informatietechnologie, de IT tools. Bijvoorbeeld door meer kennis te gebruiken van alle medewerkers kan men betere produkten ontwikkelen en op de hoogte zijn van trends. Geen klanten meer verliezen maar winnen en vasthouden. Direkt Marketing kan men effectiever en voor minder kosten ontwikkelen. Marketinganalyses kunnen intern geintegreerd worden. In plaats van gebruik te maken van adviezen door externe adviesburo's.
Door gebruik te maken van informatietechnologie kan men veel besparen op kosten. Met daarbij de snelle winst en tijdsverliezen. Omdat bijvoorbeeld overbodige (kantoor) werkzaamheden vervangen kunnen worden door digitale oplossingen. Bijvoorbeeld bij papierwerk en produktieprocessen. Door virtueel te werken kan men importeren en exporteren en zodoende nieuwe marktaandelen realiseren en beter concurreren. Maar ook besparen op kantoorruimte door de andere werkwijzes. Waarbij er meer op afstand word gewerkt. Een nieuwe werkwijze is eveneens een goede oplossing voor het tekort aan kennispersoneel.
Winsten, kostenbesparingen en rendementen kunnen al snel zichtbaar worden. Door andere bedrijfsvoorbeelden en bedrijfsonderzoeken kan men dit inzien. Maar op deze weblog staat ook uitgebreide informatie en checklisten.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Produktie en fabricageprocessen

Produktieprocessen en fabricageprocessen


Bij productontwikkeling, fabricageprocessen en productprocessen kan men informatietechnologie en kennismanagement ook integreren met digitale systemen. Waardoor er daarbij meer waarde kan worden gehaald uit de kennis van medewerkers. Dit is een nieuwe werkwijze. Tegengesteld aan die uit het industriele tijdperk. Omdat het meeste productiewerk geautomatiseerd kan worden. Bij toepassen van een nieuwe werkwijze kan men al snel effecten en rendementen zien. Evenals een verlaging van kosten, betere producten, minder fouten/snel herstel. Bijvoorbeeld ook een snelle aanpassing van produkten. Vanwege ook de uitgebreide controlemogelijkheden bij processen en veranderings, aanpassing en ontwikkelingsmogelijkheden

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Produktion and fabrication

Informationtechnology and knowledgemanagement can be integrated with digital systems. For development of produkts, produktprocesses and fabrikationprocesses. Important also is the value of the knowledge of employees. Which is a new way of working. Opposite with that in the industrial area. Because produktion work can be almost transformed digital. This new way of working shows quickly important results and profits. Reduction of costs, better produkts, less mistakes. Because of controlingpossibillities and on demand changes.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Marketing

Marketing. Kort samengevat.

Door het integreren van informatietechnologie, digitale systemen, kennismarketing en kennismanagement kan men effectieve snelle marketing strategieën ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij ook direkt marketing. Geen overbodige hoeveelheden mail, smsjes en nieuwsbrieven. Die misschien ergenissen veroorzaken.Met behulp van datamining en data resources kan men gerichte marketing campagnes uitvoeren. Ook met locatie campagnes en voor bijvoorbeeld Point of Sales. Het is zelfs mogelijk om per direkt snel strategieën te kunnen bepalen. Door de real-time en per direkte beschikbaarheid van diverse gegevens. In plaats van bijvoorbeeld ouderwets ploegen door bergen papieren en bergen ingewikkelde analyses. Individuele marketing is nu de marketing van de komende tijd. Met name voor reclamecampagnes.

Grote bedrijven hebben al succesvol deze nieuwe marketing strategieen toegepast. Zoals bijvoorbeeld Google.Marketing Short Summary.

With the integration of informationtechnology with digital systems and knowledgemarketing and knowledgemanagement, effective and rapid marketing strategies can be developped. For example with direkt marketing. No more useless amounts of irritating e-mails, sms and newsletters.

Using datamining and dataresources effective marketing campagnes can be realised. Even campagnes on locations. Or Point of Sales. Is is also possible to operate on demand and develop real- time marketing strategies . With fast and easy acces of data. Instead of massive amounts of statistics and analyses. Individual marketing is actual the next decade. Especially for advertising.

Large companies already are operating with these new strategies. For example Google.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Samenvatting/Summary Work Naked Book C. Froggatt

Korte samenvatting van het boek Work Naked van C. Froggatt.

In dit boek en op de website worknakedbook.com word uitgebreid beschreven hoe men diverse bedrijfsstrategieën kan toepassen. Om in een kenniseconomie en informatietijdperk goed te kunnen functioneren. Daarbij gaat het voornamelijk om cultuurveranderingen. Inzicht en begrip voor kennis van medewerkers, individuen en voor/in teams. Hetgeen equivalent is aan het informatietijdperk. Kernbegrippen zijn informatietechnologie, It tools, mobiel werken en virtuele teams. Om in staat te zijn makkelijk overal wereldwijd te kunnen werken. En het onderhouden van een wereldwijd netwerk. Evenals een mondiale bedrijfsvoering te leiden en een wereldwijd netwerk te onderhouden. Maar ook snelle en succesvolle productontwikkelingen.Met moet de cultuurverandering, andere denkwijzes en werkwijzes niet onderschatten bij het toepassen in een bedrijf en organisatie. Anders is er een grote kans op falen, ergenissen en frustaties. Maar met behulp van vele uitgebreide voorbeelden en beschrijvingen in het boek kan men inzicht en begrip krijgen voor het toepassen van nieuwe werkwijzes.


Summary of the book Work Naked of C. Froggatt. This book and the website describes how different future businessstrategies can be applyed. To be able to manage and operate on a high level in a knowledge-economy and information-time-period. The main issue is the change of cultures. Understanding the value of knowledgeworkers, the knowledge of individuals and the knowledgepossibillities of teams. The opposite for information time period. Important is informationtechnology, IT tools, telewerk, knowledge-recognition, mobile teams and virtual teams. To be able to work global and globally manage a company. Or develop also for example new products. And manage global business and consumer relations.

Cultural changes, different way of thinking and working ways are not to be underestimated. When they are applyed in an company or organisation. Otherwise negative experiences can be expected. But the book Work Naked will guide this proces. Because of many different business exampels and models. This book provides also understanding and insights.


© C. Froggatt, 2001 Excerpted from Work Naked: Eight Essential Principles for Peak Performance in the Virtual Workplace (Wiley, 2001)

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Kennis Management Kennis Marketing

Kennis Management en Kennis Marketing.

Door internet en digitale systemen zal de informatiestroom zich blijven veranderen en ontwikkelen. Tegenwoordig is er al sprake van een real -time informatie stroom.


In een bedrijf of organisatie is het meeste werk, informatiewerk. De meeste managers, top of lager hebben veel gegevens nodig. Maar de informatiestroom verschilt meestal nog per positie. Door een goed gebruik van een informatiestroom kan men efficient vergaderen. En beschikken over marketinganalyses, produktoplossingen in plaats van bijvoorbeeld tijdelijke produktverslagen.Marketing uitvoeren met behulp van marketingfeiten door gebruik te maken van informatiestromen, werkt efficienter dan experimenteren en niet onderbouwde risico's nemen. Om succesvol grote en kleine risico's te kunnen nemen is ondersteuning van digitale informatie en informatiestromen van groot belang. Om ook produkt en marktdoorbraken te bereiken.

Informatie is voor iedereen makkelijk te krijgen tegenwoordig. Zakelijk en niet zakelijk. De rol van medewerkers, verkoopleiders en zakelijke managers word verbreed en veranderd door gebruik te maken van informatiestromen en marketingfeiten. Door het combineren van de juiste medewerkers met juiste informatie kan een bedrijf of organisatie zich ontwikkelen, strategische kansen uitvoeren en beter concurreren. De marktaandelen en nieuwe markten onderzoeken. Door bijvoorbeeld het integreren van verkoopgegevens met medewerkers, partners. En het oplossen van problemen tijdens het samenwerken met distributeurs, handelaren en partners. Zelfbedieningssystemen door middel van internet zal steeds meer worden toegepast. Voor transacties tussen bedrijven, consumenten en organisaties. Waardoor de rol van tussenpersonen veranderd of verdwijnt.

De rol en de belangrijkheid van klantenservice en dienstverlening zal de concurrentiepositie grotendeels kunnen gaan bepalen. Evenals de snelheid van transacties. En ook de transactiekosten. Waardoor de bedrijfsprocessen continu zullen moeten worden aangepast. Omdat de klantenbehoeften en concurrentie sneller continu zal blijven veranderen. Bedrijven die zich onderscheiden door een laag prijsbeleid zullen nieuwe strategieen moeten bepalen. Met eventueel een uitgebreide dienstverlening. Bij bedrijven die gericht zijn op dienstverlening zal de bedrijfsstrategie bepaalt kunnen worden door de digitale informatiestromen en informatievoorzieningen en de analyses hiervan. Om ook de klantenservice te bepalen en relaties te beheren. Daarbij is het verzamelen van gegevens overbodig geworden.

Bij interacties met klanten door middel van internet zal mond op mond reclame voor een bedrijf of organisatie een grote rol gaan spelen. Met een goede website kan men geindividualiseerde dienstverlening en klantenservice creeren. Waardoor verkoopmedewerkers uitgebreide adviezen kunnen gaan geven. Pc's, internetaansluitingen etc. zullen steeds goedkoper worden waardoor het gedrag van consumenten online gaat veranderen. Bijvoorbeeld voor transacties. Waarbij de consument de rol van bedrijven hierbij gaat bepalen. Zoals ook bijvoorbeeld bij narrowcasting, webcasting, tv en internet reclame.

Tegenwoordig is het van belang om rekening te houden met de overgang van massareclame tot gericht en ook individueel adverteren. De snelheid voor marketing zal steeds toenemen. Bij produkten of voor informatieprodukten. Hetgeen belangrijker word voor de concurrentiepositie. Het snelheidsprobleem is geen technisch probleem. Omdat tegenwoordig alle technische ICT middelen, It-tools hiervoor ruim verkrijgbaar zijn. Het is meer een (bedrijfs) cultuurprobleem. Door het realiseren en herkennen van het snelheidsprobleem. Maar ook een efficiente bedrijfsvoering hierbij met betrekking van alle medewerkers.

De snelheid van reageren door een bedrijf bij onvoorziene omstandigheden, negatief en positief is belangrijk voor het concurentievermogen. Daarbij kunnen de medewerkers van toegevoegde waarde zijn. Omdat de medewerkers kunnen oordelen over bijvoorbeeld trends, produkten. Waarbij het eigen initiatief, en verantwoordelijkheid door een discussie word bevordert.

Algemene directeuren en managers hebben als strategische taak het bijhouden van slecht nieuws en het bepalen van de bedrijfsvoering hierbij. Ook met betrekking tot de medewerkers. Het is bijvoorbeeld in een oud en strakke bedrijfshierarchie onwaarschijnlijk dat een medewerker slecht nieuws aangeeft met oplossingen. Men kan slecht nieuws en reacties van ontevreden klanten gebruiken voor onder andere belangrijke produktontwikkeling en overige verbeteringen. Daarbij kunnen klanten aangeven wat er veranderd moet worden aan produkten. Of wat hun wensen zijn.

*Gebaseerd op Bill Gates, Zakendoen met de snelheid van een gedachte
Based on Bill Gates, Business and the speed of thoughts.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Checklist voor het toepassen van IT voor Kennismanagement

Checklist toepassen IT voor Kennismanagement


 1. Verloopt de communicatie in het gehele bedrijf of organisatie makkelijk door het gebruik van e-mail of weblogs ? Zodat er snel met nieuws gehandeld kan worden.
 2. Komt slecht nieuws makkelijk bij de goede mensen terecht, managers, directie, afhankelijk van snelheid ?
 3. Kunnen de verkoopgegevens en het koopgedrag gedetailleerd goed en snel geanalyseerd worden door een individu of een team ?
 4. Is er inzicht in trends. Of geindividualiseerde dienstverlening en klantenservice.
 5. Kunnen de cijfers van demografische klantengegevens zoals inkomen, leeftijd en woonplaats goed toegepast worden voor marketinganalyses met gebruik van IT tools.
 6. Kunnen deze cijfers en gegevens hierdoor vanuit verschillende perspectieven door medewerkers en management worden geanalyseerd.

 7. Worden de digitale systemen, IT tools en applicaties gebruikt voor bedrijfsanalyses. Waardoor kenniswerkers, medewerkers, managers en diverse teams visies kunnen ontwikkelen over produkten, diensten en winstgevendheid.
 8. Kan men met een bedrijf of organisatie makkelijk en real-time buiten het bedrijf en internationaal werken met het gebruik van IT tools. Zoals ook het communiceren met virtuele teams. Door middel van bijvoorbeeld video conferentie. Met ook toegang tot bedrijfsgegevens.
 9. Worden de meeste papieren processen omgezet in digitale processen ? Zodat er sprake is van minder administratieve problemen en overbodige werkzaamheden.
 10. Worden door IT tools routine werkzaamheden uitgevoerd of veranderd waardoor ze waarde toevoegen aan medewerkers en het management. Is er sprake van digitale feedback ? Waardoor de efficienty van werkzaamheden en kwaliteit van produkten kan worden verhoogd.
 11. Kan elke medewerker makkelijk toegang krijgen tot efficiente informatie en cijfers ?
 12. Word er voor de klachtenafhandeling gebruik gemaakt van digitale systemen en IT tools. Zodat de klachten van klanten en medewerkers snel kunnen worden opgelost door de juiste mensen.
 13. Kan door het gebruik van digitale systemen internationaal flexibel produkttesten worden uitgevoerd. Waarbij het proces real -time kan worden geanalyseerd ?
 14. Word door het gebruik van digitale communicatiemiddelen de grenzen van een bedrijf bepaald. Voor groei of inkrimping.
 15. Is er door gebruik van het digitale systeem en IT tools in een bedrijf een goede informatiestroom. Waardoor er snel en efficient analyses kunnen worden gemaakt voor produkten en diensten. Aan de hand van klanten en partner gegevens. Zodat er ook per direct geanalyseerd kan worden waar de kansen liggen voor het bedrijf, op welke markten er verliezen zijn. En hoe er het beste geconcurreerd zou kunnen worden ?
 16. Is er een noodzakelijke informatiestroom in het bedrijf of organisatie waardoor er oplossingen gecreeerd kunnen worden voor analyses van produkten en diensten. Met betrekking tot de concurrentie krachten en kansen. Vanwege meningen van klanten en partners over produkten of diensten. Met daarbij het verlies van markten of toenemende concurrentie.
 17. Worden de IT tools en digitale systemen gebruikt voor het direct oplossen van problemen met klanten.
 18. Is er een efficient gebruik van alle bedrijfsgegevens voor de medewerkers, het management etc.. Zodat er sprake is van kenniswerk.
 19. Worden bedrijfsgegevens bij contacten met klanten en partners meteen digitaal verwerkt. En kunnen de cijfers meteen worden vergeleken en geanalyseerd met de eigen bedrijfs en organisatiegegevens.
 20. Worden de digitale systemen en IT tools efficient gebruikt voor verkoopanalyses, marketingkansen en klantenonderzoek.
 21. Is er sprake van een efficient gebruik van personeelszaken met IT-Tools en digitale systemen. Zoals bijvoorbeeld een zelfbedieningsaanpak. Waarbij 90% van een werknemers/personeels-administratie door de werknemers zelf kan worden uitgevoerd.
 22. Is er een visie over zelfbedieningstransacties op alle gebieden.
 23. Is er een visie over het zelfbedieningsstysteem met betrekking tot de positie en taken van tussenpersonen. Die hierdoor dan gaan veranderen.
 24. Is er een visie over de belangrijkheid van klantenservice en de toegevoegde waarde.
 25. Is er een visie over het tempo van digitale veranderingen, klantenservice, dienstverlening en de economische kansen hierbij.
 26. Word er door medewerkers en management nog teveel tijd overbodig besteed aan het verzamelen van gegevens.
 27. Is er een visie over klantenservice en dienstverlening die grotendeels via internet gaan verlopen en de digitale systemen en IT tools die hierbij gebruikt worden.
 28. Is er een website die klanten individuele ondersteuning kunnen bieden. Waardoor de verkoopmedewerkers alleen nog maar speciale adviestaken hebben.
 29. Is er een verandering en uitbesteding van taken in een bedrijf of organisatie door het gebruik van digitale systemen en IT tools.
 30. Worden de taken in een bedrijf efficienter hierdoor verdeeld.
 31. Is er al een goed gebruik en integratie van bijvoorbeeld Viop, bellen en internetten.
 32. Word er via het internet al klantencontacten onderhouden ?
 33. Is er een visie over het belang hiervan.
 34. Worden eenvoudige vragen van klanten via internet opgelost en ingewikkelde telefonisch ?
 35. Is er in het bedrijf feedback capaciteit van klantengegevens, een complete klantendatabase en een efficient gebruik hiervan.
 36. Kan er snel, per direct worden omgegaan met de feedback van klanten.
 37. Is er visie over de timing van marketing. Bijvoorbeeld door de huidige snelheid van informatie en marketing feiten. Ook met toepassingen van digitale informatie hierbij. Om hiermee te kunnen kunnen concurreren. En daardoor overlevingskansen te creeeren.
 38. Is er een bedrijfsvisie over reacties op onvoorziene en negatieve omstandigheden. Met betrekking tot de concurrentie.
 39. Is slecht nieuws overal binnen en buiten het bedrijf voor iedereen snel toegankelijk.
 40. Is er een bedrijfsvisie over de rol en toegevoegde waarde van werknemers bij slecht nieuws. Kan door het gebruik van IT tools en digitale systemen in een bedrijf of organisatie snel gegevens worden verzameld, teams worden gevormd en oplossingen worden gecreerd voor problemen.
 41. Kan er overal binnen en buiten het bedrijf en internationaal virtuele teams gevormd worden.
 42. Kunnen teams net zo efficient werken als een individu?
 43. Is er een beloningsysteem voor het delen van kennis van werknemers, door een efficient beleid in het bedrijf ?Werkt het ?
 44. Zijn er speciale beleidsprojecten voor het stimuleren van kennisdeling.
 45. Kunnen de cijfers en gegevens van partners makkelijk geintegreerd en toepgeast worden in het digitale systeem.
 46. Is informatie over bedrijfshistorie en kunnen gegevens over voorgaande projecten makkelijk worden toegepast.
 47. Zijn bedrijfsgegevens makkelijk voor iedereen bereikbaar met een paar commando's.
 48. Is er een goed gebruik van online lesmateriaal en feedback over cursussen.
 49. Is er een visie over het gebruik van digitale systemen en IT tools door een bedrijf en organisatie en de veranderingen in uitstraling en schijnbare grootte hierdoor van het bedrijf ?
 50. Is er een visie over het door de digitale systemen en IT tools veranderen van de grenzen tussen organisaties en mensen onderling.
 51. Is er een visie over de structuur en organisatie voor een efficiente bedrjjfsvoering van een bedrijf of organisatie met betrekking tot IT, digitale systemen en kennismanagement. Bijvoorbeeld door het herdefinieren van taken door toepassing van digitale systemen en IT tools.

*Gebaseerd op Bill Gates, Zakendoen met de snelheid van een gedachte.

*Based on Bill Gates, Business and the speed of thought


Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

Checklist English IT tools and knowledge management

Checklist applying IT tools for knowledgemanagement
 1. Is there a easy flow of communication using e-mail or weblogs in a company or organisation ? So that quick analyses can be made by teams or individuals.
 2. Is bad news easy and fast received by the right people, for example management depending on speed ?
 3. Is there profound and fast information and analyses for trends, clientservices and businesservices ? By individuals and teams ?
 4. Can IT tools be used for quick analyses of demografic client information.
 5. Can these marketing analyses be analysed in different perspectives.
  Are teams, individuals apply IT tools and digital systems for company analyses in a company or organisation ? For also be able to develop, by individuals, teams and managers, visions about produkts, services and profits.
 6. Can everyone in a company uses real-time use all the company information everywhere. Inside, outside the company or organisation and international. And also communicate with virtual teams. And have acces to company data. For example by videoconferencing.
 7. Is the paperwork digital transformed. For the reduction of the administration and useless activities.
  Are routine activities also digital transformed or changed. So the task and values of the employees can be reformed.
 8. Is there a feedback digital system. So that the activities can be made efficient and the quality of produkts improved ?
 9. Can every employee have acces to all (company) figures, numbers and other information?
  Are digital systems and IT tool applyed for customer complaints. So that problems easy and quickly can be resolved by the right people.
 10. Are digital systems and tools applyed for flexibel produkts testing. And real-time analyses.
  Does the digital systems and IT tools define the borders of a company ? To grow or not to grow.
 11. Provide digital systems and IT tools a solid flow of information.
  So quick analyses of produkts and customer services can be made. With use of client and partner information. Also for marketing (company) analyses, marketing changes and competive strategies.
 12. Is there a necessary flow of information which can be used for management analyses about produkts and services. When there are customer and partner complaints or opinions. Especially with changing marketing circumstances.
 13. Are the digital systems and IT tools applied for real-time solving customer complaints.
  Is there a real-time acces and uses of company information for contact with clients and partners. So the information can also be used for own analyses..


 14. *BASED ON BILL GATES, BUSINESS AND THE SPEED OF THOUGHT
  *GEBASEERD OP BILL GATES, ZAKENDOEN MET DE SNELHEID VAN EEN GEDACHTE

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  
] eXTReMe Tracker