Tuesday, March 07, 2006

Produktie en fabricageprocessen

Produktieprocessen en fabricageprocessen


Bij productontwikkeling, fabricageprocessen en productprocessen kan men informatietechnologie en kennismanagement ook integreren met digitale systemen. Waardoor er daarbij meer waarde kan worden gehaald uit de kennis van medewerkers. Dit is een nieuwe werkwijze. Tegengesteld aan die uit het industriele tijdperk. Omdat het meeste productiewerk geautomatiseerd kan worden. Bij toepassen van een nieuwe werkwijze kan men al snel effecten en rendementen zien. Evenals een verlaging van kosten, betere producten, minder fouten/snel herstel. Bijvoorbeeld ook een snelle aanpassing van produkten. Vanwege ook de uitgebreide controlemogelijkheden bij processen en veranderings, aanpassing en ontwikkelingsmogelijkheden

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker