Tuesday, March 07, 2006

Samenvatting/Summary Work Naked Book C. Froggatt

Korte samenvatting van het boek Work Naked van C. Froggatt.

In dit boek en op de website worknakedbook.com word uitgebreid beschreven hoe men diverse bedrijfsstrategieën kan toepassen. Om in een kenniseconomie en informatietijdperk goed te kunnen functioneren. Daarbij gaat het voornamelijk om cultuurveranderingen. Inzicht en begrip voor kennis van medewerkers, individuen en voor/in teams. Hetgeen equivalent is aan het informatietijdperk. Kernbegrippen zijn informatietechnologie, It tools, mobiel werken en virtuele teams. Om in staat te zijn makkelijk overal wereldwijd te kunnen werken. En het onderhouden van een wereldwijd netwerk. Evenals een mondiale bedrijfsvoering te leiden en een wereldwijd netwerk te onderhouden. Maar ook snelle en succesvolle productontwikkelingen.Met moet de cultuurverandering, andere denkwijzes en werkwijzes niet onderschatten bij het toepassen in een bedrijf en organisatie. Anders is er een grote kans op falen, ergenissen en frustaties. Maar met behulp van vele uitgebreide voorbeelden en beschrijvingen in het boek kan men inzicht en begrip krijgen voor het toepassen van nieuwe werkwijzes.


Summary of the book Work Naked of C. Froggatt. This book and the website describes how different future businessstrategies can be applyed. To be able to manage and operate on a high level in a knowledge-economy and information-time-period. The main issue is the change of cultures. Understanding the value of knowledgeworkers, the knowledge of individuals and the knowledgepossibillities of teams. The opposite for information time period. Important is informationtechnology, IT tools, telewerk, knowledge-recognition, mobile teams and virtual teams. To be able to work global and globally manage a company. Or develop also for example new products. And manage global business and consumer relations.

Cultural changes, different way of thinking and working ways are not to be underestimated. When they are applyed in an company or organisation. Otherwise negative experiences can be expected. But the book Work Naked will guide this proces. Because of many different business exampels and models. This book provides also understanding and insights.


© C. Froggatt, 2001 Excerpted from Work Naked: Eight Essential Principles for Peak Performance in the Virtual Workplace (Wiley, 2001)

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker