Monday, March 27, 2006

www.automatiseringgids.nl

Bron: http://automatiseringgids.sdu.nl/ag/
nieuws/zoeken.jsp?fulltxt=
xml&soort_publicatie=&date_from=&date_to=&submitted=true&sort=
&orgtxt=xml&orgsoort_publicatie=&orgdate_from=
&orgdate_to=&orgsort=&startrow=26Evolutie
Het mag duidelijk zijn. Er zijn twee ontwikkelingen gaande. De grote organisaties zien steeds meer de voordelen van elektronische berichtenuitwisseling en leggen hun EDI-communicatie nu ook op aan hun kleinere leveranciers. Deze leveranciers dreigen tussen wal en schip te vallen. De investering in het starre EDI is fors, maar als ze niet investeren dreigen ze een grote klant kwijt te raken. De kleinere organisaties hebben echter met internet, XML en Xades een nieuwe technologie in handen die het mogelijk maakt om zowel met elkaar als met grote klanten te communiceren.
Ergens in de tijd komen deze twee ontwikkelingen elkaar tegen. En dan is het de vraag welke van de twee ontwikkelingen het sterkst is. Al met al is er een stevige evolutie in elektronische gegevensuitwisseling gaande. Maar nog geen revolutie. Of dat het geval is weten we pas over een paar jaar.

Automatiseringsgids 04/08/2005

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker